Òigridh & Campaichean

Foghlam 's Pàrantan

Spòrs, tachartasan, prògraman àrainneachd agus campaichean - tha tòrr ri dhèanamh tro mheadhan na Gàidhlig aig Comunn na Gàidhlig. Bidh sinn a' cur air dòigh tachartasan tron bhliadhna do dhaoine òg air feagh Alba. Siuthad - carson nach gabh thu ri cothroman faisg ort no nach tèid thu gu campa no tachartas! Cleachd an liosta seo agus an clàr-ìuil airson barrachd fiosrachaidh.  

Paraisiut

Sradagan - Buidhnean òigridh airson cloinn 5-12 aig a bheil Gàidhlig. Buidhnean ionadail agus campa nàiseanta gach bliadhna.  

Cuach

Cuach na Cloinne - Farpais ball-coise nàiseanta gach bliadhana airson sgiobaidhean aig a bheil Gàidhlig.  

Loch Oisein

Duais Iain Muir - Teisteanas stèidhichte air an àrainneachd le tachartas còmhnaidh le na buidhnean air fad còmhla. Prògram sia mìosan làn spòrs agus rudan inntinneach a' tachart gu h-ionadail agus aig àite sònraichte (diofraichte gach bliadhna) le na buidhnean ionadail uile a' tighinn còmhla. 

 

Duke of Edinburgh - Duais stèidhichte air seirbheis a bhios CnaG a' lìbhrigeadh anns Na h-Eileanan an Iar

 Ri Chèile - Com-pàirteachas cultarail eadar Alba agus Èirinn stèidhichte air deasbad agus còmhradh.  

 Deasbad BT

BT Scotland National Schools’ Debate - Farpais bliadhnail eadar sgoiltean far a bheil iad a' strì an aghaigh a chèile agus a' dol air adhart dhan chuairt deireannach. 

Inbhir Nis

Comunn na Gàidhlig

5 Caolraid Mhìcheil

Inbhir Nis

IV2 3HQ

Alba

01463 234138

oifis@cnag.org

 

 

Steòrnabhagh

Comunn na Gàidhlig

An Tosgan

54a Rathad Shìphort

Steòrnabhagh

Eilean Leòdhais

HS1 2SD

Alba

01851 701802

oifis@cnag.org

Log a-steach