Young people and events

Education & Parents

Cànan/Language

Tha luchd-obrach aig CnaG air feadh na Gàidhealtachd agus nan Eilean a bharrachd air meadhan na h-Alba.  Bidh cuid aca ag obair anns na prìomh oifisean againn le feadhainn eile ann an oifisean buidhnean eile no ag obair bhon taigh.

Luchd-obrach

Inverness

Comunn na Gàidhlig

5 Mitchell's Lane

Inverness

IV2 3HQ

Scotland

01463 234138

oifis@cnag.org

 

 

Stornoway

Comunn na Gàidhlig

An Tosgan

54a Rathad Shìphort

Stornoway

Isle of Lewis

HS1 2SD

Scotland

01851 701802

oifis@cnag.org

Login Form