Òigridh & Campaichean

Foghlam 's Pàrantan

SeòladhFònFacsSgoilearanPost-d
Aberdeen: Gilcomstoun Primary 
Skene Street
Obar Dheathain
AB10 1PG
01224 642 722 01224 620 784 29 Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.
Acharacle Primary School
Salen
Ath Tharracail
PH36 4JN
01967 431 645 01967 431 645 25 Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.
Sgoil a’ Bhac
Am Bac
Eilean Leòdhais
HS2 0LB
01851 820 230 01851 820 620 57 Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.
Balivanich Primary School
An Àird
Beinn na Faoghla
HS7 5LT
01870 604 886 01870 602 904 28 Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.
Sgoil An Taobh Siar
Barabhas
Eilean Leòdhais
HS2 0RX
01851 701 602   32 Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.
Sgoil Bheàrnaraigh
Beàrnaraigh
Eilean Leòdhais
HS2 9LT
01851 612 254 01851 612 213 2 Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.
Bishopbriggs: Meadowburn
Lendale Lane
Bishopbriggs
Glaschu
G64 3LL
0141 955 2293 0141 563 0225 52 Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.
Bonar Bridge Primary School
Bonar Bridge
IV24 3AP
01863 766221 01863 766195 10 Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.
Bowmore Primary 
Sràid Fhlòraidh
Bogh Mòr
Ìle
PA43 7JX
01496 810 522 01496 810 641 14 Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.
Sgoil Bhrèascleit
Brèascleit
Eilean Leòdhais
HS2 9ED
01851 621 211 01851 621 443 23 Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.
Bun-sgoil an Àth Leathainn
An Àth Leathann
An t-Eilean Sgitheanach
IV49 9AQ
01471 822 453 01471 822 378 46 Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.
Sgoil Chàirinis
Càirinis
Uibhist a Tuath
HS6 5EJ
01876 580 222 01876 580 361 13 Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.
Sgoil Chàrlabhaigh
Càrlabhagh
Eilean Leòdhais
HS2 9AU
01851 643 210 01851 643 432 3 Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.
Sgoil Bàgh a’ Chaisteil
Bàgh a’ Chaisteal
Eilean Bharraigh
HS9 5XD
01871 810 471 01871 810 213 32 Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.
Condorrat Primary 
Morar Drive
Cumbernauld
Glaschu
G67 4LA
01236 794 826   137 Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.
Sgoil Dhalabroig
Dalabrog
Uibhist a Deas
HS8 5SS
01878 700 276 01878 700 213 41 Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.
Dingwall Primary School
Tulloch Castle Drive
Inbhir Pheofharan
IV15 9ND
01349 862081 01349 861157 67 Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.
Dunoon: Sandbank Primary
Dùn Omhainn
PA23 8PW
01369 706 350 01369 703318 36 Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.
Bun-sgoil Dhùn Bheagain
Dùn Bheagan
An t-Eilean Sgitheanach
IV55 8GU
01470 521 307   18 Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.
Mount Cameron Primary 
Blacklaw Drive
St Leonards
East Kilbride 
G74 2EX
01355 232 062 01355 579 926 80 Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.
Edinburgh: Bun-sgoil taobh na Pàirce
139 Sràid Bonnington
Dùn Èideann
EH6 5NQ
0131 553 5856 0131 554 2727 215 Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.
Sgoil Èirisgeigh
Uibhist a Deas
Na h-Eileanan an Iar
HS8 5JJ
01878 720275 01878 720269 8 Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.
Forfar: Whitehills Primary
Fyfe Street
Baile Fharfair
DD8 3EQ
01307 473170 01307 465294 11 Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.
Fort William RC Primary School
Rathad Fassifern
An Gearasdan
PH33 6BD
01397 702 674   57 Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.
Bun-sgoil Gheàrrloch
Geàrrloch
Ros an Iar
IV21 2BP
01445 712 165 01445 712 318 17 Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.
Bun-sgoil Ghlinn Urchadain
Glenurquhart
Drumnadrochit
IV63 6UT
01456 450 458   3 Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.
Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu
147 Berkeley Street
Glasgow
G3 7HP
0141 276 8500 0141 276 8501 339 Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.
Greenock: Bun-sgoil Chnoc a’ Chonaisg
Drumfrochar Road
Grianaig
PA15 4EQ
01475 715 749 01475 715 751 19 Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.
Inbhir Narainn: Millbank
Millbank Crescent
Nairn
IV12 4QB
01667 452240 01667 453029 23 Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.
Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis 
Slackbuie
Inverness
IV2 6BA
01463 725980 01463 725980 135 Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.
Sgoil an Ìochdair
Uibhist a Deas
HS8 5RQ
01870 604 891 01870 610 388 35 Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.
Kilmarnock: Onthank Primary 
Meiklewood Road
Cill Mhearnaig
KA3 2ES
01563 525 477 01563 540 047 30 Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.
Sgoil nan Loch
Cameron Terrace
Leurbost
Isle of Lewis
HS2 9PE
01851 705187 01851 701103   Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.
Bun-sgoil Chille Mhoire
Cille Mhoire
An t-Eilean Sgitheanach
IV51 9UB
01470 552 271   19 Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.
Sgoil an Rubha
Garrabost Ùr
Isle of Lewis
HS2 0PX
01851 870 641     Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.
Sgoil Lacasdail
Lacasdal
Eilean Leòdhais
HS2 0DY
01851 702 171 01851 705 238 49 Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.
Sgoil an Òib
An t-Òb
Na Hearadh
HS5 3TS
01859 520 208 01859 520 381 19 Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.
Sgoil Lìonail
Port Nis
Eilean Leòdhais
HS2 0XB
01851 810 208 01851 810 742 36 Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.
Lochcarron Primary School
Strathcarron
IV54 8YS
01520 722445   6 Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.
Bun-sgoil Mhalaig
Mallaig
PH41 4QX
01687 462420 01687 462507 32 Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.
Bun-sgoil Bhaile Ùr an t-Slèibh
Baile Ùr an t-Slèibh
Siorrachd Inbhir Nis
PH20 1DN
01540 673 252 01540 673 252 17 Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.
Oban: Rockfield 
Lower Soroba
An t-Òban
PH34 4SB
01631 568091 01631 568099 37 Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.
Sgoil Phaibil
Uibhist a Tuath
HS6 5DX
01876 510 275 01876 510 203 19 Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.
Sgoil na Pàirce
Grabhair
Eilean Leòdhais
HS2 9QX
01851 880 338 01851 880423 9 Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.
Perth: Goodlyburn Primary 
Kingswell Terrace
Peairt
PH1 2NT
01738 454230 01738 620 730 7 Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.
Obair Pheallaidh
Breadalbane Academy Primary Department
Crieff Road
Aberfeldy
PH15 2DU
01887 822300     Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.
Bun-sgoil a’ Phluic
Sràid Aonghais
Am Ploc
IV52 8TW
01599 544 346   14 Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.
Bun-sgoil Phort Rìgh
Rathad Blaven
Port Rìgh
An t-Eilean Sgitheanach
IV51 9PH
01478 613 130 01478 613 357 97 Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.
Salen Primary School
Àros
Eilean Muile
PA72 6JL
01680 300 348 01680 300 634 29 Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.
Sgoil Sgìre Shiaboist
Siabost
Eilean Leòdhais
HS2 9BQ
01851 710 212 01851 710 582 13 Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.
Bun-sgoil Shlèite
Slèite
An t-Eilean Sgitheanach
IV44 8RF
01471 844 326 01471 844 326 41 Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.
Bun-sgoil Stafainn
Stafainn
An t-Eilean Sgitheanach
IV51 9JX
01470 562 273 01470 562 273 27 Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.
Stirling: Riverside Primary 
Forrest Road
Sruighlea
FK8 1UJ
01786 474 128 01786 448 425 60 Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.
Bun-sgoil Steòrnabhaigh
Steòrnabhagh
HS1 2LF
01851 703 418 01851 706 257 51 Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.
Strath of Appin Primary 
Apainn
Earra-Ghaidheal
PA38 4BG
01631 730 345 01631 730 462 5 Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.
Craighill Primary 
Craighill Terrace
Baile Dhubhthaich
IV19 1EU
01862 892 663 01862 892 663 34 Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.
Sgoil an Tairbeirt
An Tairbeart
Na Hearadh
HS3 3BG
01859 502 339 01859 502 014 17 Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.
Bun-sgoil Thiriodh
Tiree
PA77 6XA
01879 220 383 01879 220 721 20 Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.
Bun-sgoil Thunga
Tunga
Lairg
IV27 4XL
01847 611 208 01847 611 208 8 Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.
Bun-sgoil Ulapuil
Sràid a’ Chidhe
Ulapul
IV26 2UE
01854 612 535 01854 612 793 44 Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.

Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.

Inbhir Nis

Comunn na Gàidhlig

5 Caolraid Mhìcheil

Inbhir Nis

IV2 3HQ

Alba

01463 234138

oifis@cnag.org

 

 

Steòrnabhagh

Comunn na Gàidhlig

An Tosgan

54a Rathad Shìphort

Steòrnabhagh

Eilean Leòdhais

HS1 2SD

Alba

01851 701802

oifis@cnag.org

Log a-steach