Òigridh & Campaichean

Foghlam 's Pàrantan

'S e prìomh amas na h-iomairt cothrom a thoirt do dhaoine barrachd Gàidhlig a chleachdach anns an sgìre. Bidh sinn a’ cur diofar phròiseactan an gnìomh airson gus seo a dhèanamh. Tha aon oifigear pàirt-ùine ag obair airson an Iomairt agus bidh an oifigear ag obair ann an com-pàirteachas le oifigearan eile anns an sgìre. ‘ S e òigridh an prìomhachas aig na h-oifigearan air fad. 

'S e òigridh am prìomhachas anns an sgìre agus h-àraid an cothrom a thoirt dhaibh Gàidhlig a chleachdadh taobh a-muigh na sgoile, bha seo follaiseach bhon sgrùdadh a chaidh a dhèanamh anns an sgìre an uair a chaidh an iomairt a stèidheachadh. 

Tha an iomairt air a bhith ann sàs ann an mòran phròiseactan airson an òigridh air fad bho aois 3-18. 

Òigridh

Tha mòran tachartasan air a chuir air dòigh tron bhliadhna air feadh na sgìre airson an òigridh, gu h-àraid as dèidh na sgoile agus tro na làithean-saora. 

Foghlam Tro mheadhain na Gàidhlig

Tha an iomairt a’ toirt taic ann an dòigh sam bith is urrainn, gu h-àraid le bhith a brosnachadh phàrantan gus an cloinne a chuir gu foghlam tro mheadhain na Gàidhlig.

Inbhir Nis

Comunn na Gàidhlig

5 Caolraid Mhìcheil

Inbhir Nis

IV2 3HQ

Alba

01463 234138

oifis@cnag.org

 

 

Steòrnabhagh

Comunn na Gàidhlig

An Tosgan

54a Rathad Shìphort

Steòrnabhagh

Eilean Leòdhais

HS1 2SD

Alba

01851 701802

oifis@cnag.org

Log a-steach