Òigridh & Campaichean

Foghlam 's Pàrantan

 

10mh Lùnastal 2009

 

Thàinig deugairean bho air feadh Alba còmhla ann am Bad a’ Ghiuthais faisg air An Aghaidh Mhòr air an 24mh-27mh den Iuchar. Bha buidhnean ann à Leòdhas, Uibhist, Glaschu agus Inbhir Nis agus bha deagh thurais aca. ’S e cothrom a bha seo dhaibh conaltradh is eòlas fhaighinn air daoine ùra agus cur-seachadan ùr fheuchainn cuideachd. Bha tòrr spòrs aca ‘s iad a’ seòladh ann an canoes, a’ falbh air baidhsaigealan agus a’ feuchainn ri grèim fhaighinn air na ròpaichean àirde! Chòrd an turas riutha glan fhèin le cur-seachadan ùra, seallaidhean bòidheach san àite agus bha a’ ghrian a’ deàrrsadh fhad ’s a bha sinn ann!

’S e Buidheann Sgrùdaidh Ionnsachadh is Leasachadh Coimhearsnachd airson Gàidhlig a chur an turais air dòigh le taic bho Chomunn na Gàidhlig agus bha a h-uile gnìomh air an dhèanamh tro mheadhan na Gàidhlig.

 

Inbhir Nis

Comunn na Gàidhlig

5 Caolraid Mhìcheil

Inbhir Nis

IV2 3HQ

Alba

01463 234138

oifis@cnag.org

 

 

Steòrnabhagh

Comunn na Gàidhlig

An Tosgan

54a Rathad Shìphort

Steòrnabhagh

Eilean Leòdhais

HS1 2SD

Alba

01851 701802

oifis@cnag.org

Log a-steach