22mh Màirt 2007
Leughaibh mu na tha air a bhith dol air adhart a thaobh leasachadh na Gàidhlig ann an sgìre Inbhir Nis, Inbhir Narainn, Bhàideanaich is Srath Spè ann an cuairt-litir an Earraich de 'Cur is Fàs' (cruth PDF). Ma tha sibh fhèin no a bhuidheann agaibh airson lethbhreac no lethbhreacan dhi fhaighinn tron phost fònaibh 01463 234 138 no cuiribh post dealain gu Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.