Òigridh & Campaichean

Foghlam 's Pàrantan


26mh Ògmhios 2007

Air Disathairne 16 Òg Mhìos bha madainn spòrs tro mheadhan na Gàidhlig ann an Ionad Spòrs Inbhir Pheofharain. Bha clann an làthair  à Ionadan Gàidhlig ann an Inbhir Pheofharain, Baile Dhubhthaich agus Drochaid a Bhanna. Rinn iad geamannan dràma,  diofar spòrs le parachute agus rinn feadhainn iomain. Chòrd a’ mhadainn ris a h- uile duine a bh’ ann.

 

 

Inbhir Nis

Comunn na Gàidhlig

5 Caolraid Mhìcheil

Inbhir Nis

IV2 3HQ

Alba

01463 234138

oifis@cnag.org

 

 

Steòrnabhagh

Comunn na Gàidhlig

An Tosgan

54a Rathad Shìphort

Steòrnabhagh

Eilean Leòdhais

HS1 2SD

Alba

01851 701802

oifis@cnag.org

Log a-steach