Òigridh & Campaichean

Foghlam 's Pàrantan

Skip Navigation

Naidheachdan | News

Òraid Chuimhneachaidh
Memorial Lecture

Sgeama Ceumnachaidh
Graduates’ Scheme

Stiùireadh Dhreuchdan
Careers Advice

Co-fharpaisean 2012
2012 Competitions

Dràma le Astar III
Play in a Day

Tasglann Blog

Na Geamaichean Gàidhealach Baile a&rsquo...

Casan circe air camara

Turas Òigridh Uibhist gu Deas

Tachartas Coimhearsnachd Phartaig

Deugairean Uibhist agus na h-ealain

Lorg / Search:


gd en

Sradagan

Comann nam Pàrant

 

Pàrtaidh Nollaige na Sradagan ann an Glaschu

5mh Dùbhlachd 2006

Thàinig clann à Glaschu, Cille Bhrìghde an Ear agus Sruighlea còmhla Disathairne sa chaidh aig Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu far an robh Pàrtaidh Nollaige na Sradagan aig Deas a tachairt. Abair gun do chòrd e riutha! Bha iad a dèanamh geamannan, a seinn, dràma, cairtean Nollaige agus Tae Kwon Do. Bha a h-uile duine gu math sgìth às dèidh làimh!

Chìthear dealbh no dhà bhon là gu h-ìosal.
nollaig

Sradagan Christmas Party in Glasgow

5th December 2006

Children from Glasgow, East Kilbride, and Stirling gathered at Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu (Glasgow Gaelic School) last Saturday where the Southern Sradagan Christmas Party was taking place. They had a great time! They were playing games, singing, doing drama, making Christmas cards and doing Tae Kwon Do. Everyone was very tired afterwards!

A picture or two from the day are displayed below.
nollaigBràgair

Pròiseact DVD Bhràgair

Pròiseact choimearsnachd inntinneach ...

tuilleadh...


Cur is Fàs

Cur is Fàs Ùr

Foghar 2011

more...


dachaigh :: naidheachdan :: taic-airgid :: blog :: iomairtean :: mun Ghàidhlig :: foillseachaidhean :: ceangalan :: cuir fios gu
home :: news :: funding :: blog :: initiatives :: about Gaelic :: publications :: links :: contact

©2012 CnaG
site by reefnet

Inbhir Nis

Comunn na Gàidhlig

5 Caolraid Mhìcheil

Inbhir Nis

IV2 3HQ

Alba

01463 234138

oifis@cnag.org

 

 

Steòrnabhagh

Comunn na Gàidhlig

An Tosgan

54a Rathad Shìphort

Steòrnabhagh

Eilean Leòdhais

HS1 2SD

Alba

01851 701802

oifis@cnag.org

Log a-steach