Òigridh & Campaichean

Foghlam 's Pàrantan

 

Oileanaich às a’ Bhreatainn Bhig

Diardaoin 2mh Màrt 2006

Choinnich oileanaich às a’ Bhreatainn Bhig oileanaich Ghàidhlig ann an Glaschu gus bruidhinn mu dheidhinn leasachadh Breatnais agus leasachadh na Gàidhlig.

Am measg na h-àiteachean air an do thadhal iad bha oifis ChnaG, Oilthigh Srath Chluaidh Àrainn Cnoc Iordain, Àrd-sgoil Ghàidhlig Chnoc na Pàirce, Bun-sgoil Ghàidhlig Ghlaschu, Colaiste Stow agus Pàrlamaid Dhùn Èideann. Seo dealbhan a chaidh a thogail aig a’ cholaiste nuair a bha iad a’ bruidhinn ris a’ chlas aig Iseabail Mhoireach.

Colaiste Stow

Students from Brittany

Thursday 2nd March 2006

Students from Brittany came to Glasgow to meet Gaelic students and to discuss language development for both the Breton and Gaelic languages. Amongst the places they

visited

are CnaG's office, Strathclyde University Jordanhill Campus, Hillpark High School, Glasgow Gaelic Primary, Stow College and the Parliament in Edinburgh. Here are some pictures that were taken at the college when they spoke to Isobel Murray's class.

Stow College

 

 


 

 

Inbhir Nis

Comunn na Gàidhlig

5 Caolraid Mhìcheil

Inbhir Nis

IV2 3HQ

Alba

01463 234138

oifis@cnag.org

 

 

Steòrnabhagh

Comunn na Gàidhlig

An Tosgan

54a Rathad Shìphort

Steòrnabhagh

Eilean Leòdhais

HS1 2SD

Alba

01851 701802

oifis@cnag.org

Log a-steach