Òigridh & Campaichean

Foghlam 's Pàrantan

Skip Navigation

Naidheachdan | News

Òraid Chuimhneachaidh
Memorial Lecture

Sgeama Ceumnachaidh
Graduates’ Scheme

Stiùireadh Dhreuchdan
Careers Advice

Co-fharpaisean 2012
2012 Competitions

Dràma le Astar III
Play in a Day

Tasglann Blog

Na Geamaichean Gàidhealach Baile a&rsquo...

Casan circe air camara

Turas Òigridh Uibhist gu Deas

Tachartas Coimhearsnachd Phartaig

Deugairean Uibhist agus na h-ealain

Lorg / Search:


gd en

Sradagan

Comann nam Pàrant

 

Latha Sradagan Dùbhlachd 2005

Air 3mh Dùbhlachd thàinig 45 cloinne còmhla bho ceithir diofar buidhnean Sradagan - Chomar nan Allt, Glaschu, Cille Bhrìghde an Ear agus Siorrachd Àir ann an Chille Mhearnaig airson latha Gàidhlig airson na Nollaige. Se Àrtair Donald a bha a stiùireadh an latha.

Bha latha uabhasach math ann le measgachadh de cur-seachadan mar ealain, spòrs agus geamaichean. Bha geamaichean partaidh aca cuideachd agus bhuannaich feadhainn duaisean. Seo agaibh dealbhan bhon latha agus tha sinn cinnteach gum faic sibh gu robh tòrr fealla-dha aig a h-uile duine!

latha Sradagan 1

latha Sradagan 4

Sradagan Day December 2005

On December 3rd 45 children from 4 different Sradagan groups (Cumbernauld, Glasgow, East Kilbride and Ayrshire) gathered in Kilmarnock for a Sradagan day to celebrate Christmas. Arthur Donald was in charge of the day.

The day was very enjoyable with a variety of activities such as art, sporting activities and games. There were party games too and some children won prizes. Here is a selection of pictures from the day and as you can see everyone had a great time!

latha Sradagan 3

latha Sradagan 2

Bràgair

Pròiseact DVD Bhràgair

Pròiseact choimearsnachd inntinneach ...

tuilleadh...


Cur is Fàs

Cur is Fàs Ùr

Foghar 2011

more...


dachaigh :: naidheachdan :: taic-airgid :: blog :: iomairtean :: mun Ghàidhlig :: foillseachaidhean :: ceangalan :: cuir fios gu
home :: news :: funding :: blog :: initiatives :: about Gaelic :: publications :: links :: contact

©2012 CnaG
site by reefnet

Inbhir Nis

Comunn na Gàidhlig

5 Caolraid Mhìcheil

Inbhir Nis

IV2 3HQ

Alba

01463 234138

oifis@cnag.org

 

 

Steòrnabhagh

Comunn na Gàidhlig

An Tosgan

54a Rathad Shìphort

Steòrnabhagh

Eilean Leòdhais

HS1 2SD

Alba

01851 701802

oifis@cnag.org

Log a-steach