Òigridh & Campaichean

Foghlam 's PàrantanCnaG ¦ Clasaichean Gàidhlig ¦ Gaelic evening classes

ul.submenu { background: #742E28; } .submenu li { background: #742E28; } .submenu li a { background: #ECE2E1 url(../../_struct/birdie_news.gif) 0 0 no-repeat; } .submenu li a:hover { background-color: #F8FBEF; }

Skip Navigation

Naidheachdan | News

Òraid Chuimhneachaidh
Memorial Lecture

Sgeama Ceumnachaidh
Graduates’ Scheme

Stiùireadh Dhreuchdan
Careers Advice

Co-fharpaisean 2012
2012 Competitions

Dràma le Astar III
Play in a Day

Tasglann Blog

Na Geamaichean Gàidhealach Baile a&rsquo...

Casan circe air camara

Turas Òigridh Uibhist gu Deas

Tachartas Coimhearsnachd Phartaig

Deugairean Uibhist agus na h-ealain

Lorg / Search:


gd en

Sradagan

Comann nam Pàrant

 

Sreath ùr de chlasaichean-oidhche Gàidhlig

Bidh sreath ùr de chlasaichean oidhche Gàidhlig airson luchd-ionnsachaidh a' tòiseachadh a dh'aithghearr ann an Inbhir Nis, Loch Abair agus Earra Ghàidheal

Tuilleadh-fiosrachaidh air na clasaichean ann an Inbhir Nis tadhalaibh air Fòram Gàidhlig Inbhir Nis www.inbhirnis.org

Airson tuilleadh fiosrachaidh air na clasaichean ann an Earra-Ghàidheal tadhalaibh air an làrach-lìn www.argyllgaelic.org

Tha Clasaichean cuideachd a' gabhail àite ann an Sgìre Loch Abair 's gheibhear fiosrachadh aig www.lochabergaelic.org

A series of new Gaelic evening classes

A new series of Gaelic evening classes for learners will be beginning shortly in Inverness, Lochaber and Argyll.

For more information about the classes in the Inverness area visit the Fòram Gàidhlig Inbhir Nis website: www.inbhirnis.org

For more information about the classes in the Argyll area visit the community website www.argyllgaelic.org

Information about Gaelic classes in Lochaber can be found on the website www.lochabergaelic.org

Bràgair

Pròiseact DVD Bhràgair

Pròiseact choimearsnachd inntinneach ...

tuilleadh...


Cur is Fàs

Cur is Fàs Ùr

Foghar 2011

more...


dachaigh :: naidheachdan :: taic-airgid :: blog :: iomairtean :: mun Ghàidhlig :: foillseachaidhean :: ceangalan :: cuir fios gu
home :: news :: funding :: blog :: initiatives :: about Gaelic :: publications :: links :: contact

©2012 CnaG
site by reefnet

Inbhir Nis

Comunn na Gàidhlig

5 Caolraid Mhìcheil

Inbhir Nis

IV2 3HQ

Alba

01463 234138

oifis@cnag.org

 

 

Steòrnabhagh

Comunn na Gàidhlig

An Tosgan

54a Rathad Shìphort

Steòrnabhagh

Eilean Leòdhais

HS1 2SD

Alba

01851 701802

oifis@cnag.org

Log a-steach