Òigridh & Campaichean

Foghlam 's Pàrantan

Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis

B’ iad Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis a ghlèidh Cuach na Cloinne 2013, am farpais ball-coise airson bun-sgoiltean Ghàidhlig, a’ dèanamh a chuis air Bun-sgoil a’ Bhac sa chuairt dheireannach.  B’ e seo an dàrna bliadhna an dèidh a chèile a thog Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis an duais.  Ghabh 37 sgiobannan bho 20 sgoil bho air feadh Alba pàirt ann am farpais na bliadhna sa, a bh’ air a mhaoineachadh le Bòrd na Gàidhlig, Comhairle na Gàidhealtachd, Comhairle nan Eilean Siar agus MG ALBA.

San dealbh tha Pròbhaist Cathair Baile Inbhir Nis, an Comhairliche Ailig Greumach a’ buileachadh a chupa air Sgioba Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis.  Cuideachd san dealbh, tha Calum Iain MacLeòid, bho Chomunn na Gaidhlig a tha a’ cur an fharpais air dòigh.

Inbhir Nis

Comunn na Gàidhlig

5 Caolraid Mhìcheil

Inbhir Nis

IV2 3HQ

Alba

01463 234138

oifis@cnag.org

 

 

Steòrnabhagh

Comunn na Gàidhlig

An Tosgan

54a Rathad Shìphort

Steòrnabhagh

Eilean Leòdhais

HS1 2SD

Alba

01851 701802

oifis@cnag.org

Log a-steach